Een nieuwe school: Waar let je op?

Een nieuwe school: Waar let je op?

Of het nu gaat om een schoolwissel, eerste schooldag of de overstap naar het voortgezet onderwijs, het kiezen van een school is een grote stap. Ik zie veel ouders die hierin twijfelen en met veel vragen zitten. Net als bij het zoeken naar een huis, kan het helpen om een lijstje van aandachtspunten mee te nemen wanneer je zoekt naar een school. Dus bij deze.

1. Loop eens een rondje door de school.

Om een goed beeld van de school te krijgen kan het ontzettend helpen om tijdens een ochtend of middag gewoon een rondje te lopen. Zonder rondleiding of vooropgezet plan. Even de sfeer in je opnemen en kijken wat je opvalt.

2. Vraag naar het hoogbegaafdenbeleid

Veel scholen hebben inmiddels iets op papier staan aan beleid rondom hoogbegaafde kinderen. Check even of er structureel doorgetoetst wordt en of er compact en verrijkt wordt. Vraag ook even na of er versneld wordt. Ik vind het altijd een pluspunt wanneer scholen praktisch kunnen uitleggen hoe ze omgaan met kinderen die voorlopen. Versnellen is daar een optie voor

3. Vraag naar de mogelijkheid om externe professionals in te zetten

Er is een groot verschil tussen scholen op het gebied van de welwillendheid om te werken met externe professionals. Het gebeurt vaker dat er gewerkt wordt met eigen experts vanuit het samenwerkingsverband. Deze hebben echter vaak een andere expertise dan externe professionals en gaan regelmatig opnieuw de onderwijsbehoeften in kaart brengen, terwijl deze al vastgesteld zijn in eerder onderzoek.  Scholen die open zijn en het fijn vinden om zelf verder te leren, zijn naar mijn idee prettiger.

4. Vraag naar ervaring met kinderen die niet hoog presteren

Een hoogbegaafdenbeleid hebben is leuk, maar vaak is dit gericht op het bieden van uitdaging aan kinderen die toch al goed presteren. Daarom is het interessant om na te vragen hoe gereageerd wordt op kinderen die weerstand hebben voor uitdaging, zich aanpassen of kinderen die geen hoge prestaties hebben. Hierbij zoek ik zelf altijd naar het antwoord dat deze kinderen ook erkend worden als hoogbegaafde leerlingen en ook een compact en verrijkt lesprogramma krijgen. Niet dat de kinderen zichzelf eerst moeten bewijzen, voordat passend onderwijs geboden wordt.

5. Bekendheid met top-down onderwijs

Is er voor de leerlingen inzicht in de leerdoelen? Is de school bekend met top-down denken en hoe dit toegepast kan worden in het onderwijs. Er zijn zeker scholen die je hier meer over kunnen vertellen. Er zijn ook scholen die hier geen kaas van hebben gegeten. Is niet erg, want dan kom je weer op het punt dat externe expertise fijn is. Maar een school die zelf al wat punten heeft geïntegreerd in hun methodes en een goed verhaal heeft, kan al wat meer voor je betekenen.

6. Voortgezet onderwijs: Welke opties voor versnellen, compacten en verrijken zijn er?

Ook binnen het VO is soms een aangepast lesprogramma nodig. Op VO scholen wordt dit meestal geregeld vanuit zorgcoördinatoren en speciale programma’s. Je ziet hier wat minder persoonlijke lesprogramma’s. Vraag dus even naar de aangestelde persoon rondom het ontwikkelen van talenten en hoogbegaafdheid. Scholen die wel een mogelijkheid bieden voor versnellen, compacten en verrijken zijn zeker de moeite waard om verder naar te kijken!

7. Volg je gevoel en blijf praktisch

Jij kent jouw kind het beste en weet of hij zich prettig gaat voelen op die specifieke school. Ook je kind inspraak geven in de schoolkeuze kan helpen om een weloverwogen keuze te maken. Je wil namelijk voorkomen dat een kind de schoolwissel of plaatsing als een straf kan ervaren. Jouw eigen gevoel van gehoord en erkend worden is enorm belangrijk. Probeer daarbij vooral te vragen naar de praktische invulling van de beloftes die worden gedaan. Hoe ziet het er in de dagelijkse praktijk uit? Wat wordt er van mijn kind verwacht? Hoe verloopt de communicatie met ouders? Als een gesprek gelijkwaardig verloopt en jij voelt dat jouw kind geaccepteerd wordt zoals hij is, dan ben je al een grote stap vooruit.

Veel ouders willen graag een goede school en een oplossing als het op een school niet lekker loopt. Juist daarom is het ook belangrijk om kritisch te mogen zijn en om samen te werken naar passend onderwijs. Je kunt bijna alleen maar onderschatten hoe groot het positieve effect is van een goede school. Het verschil in aanpak van scholen is erg groot. Gebruik dat in je voordeel zou ik zeggen.

Geen reactie's

Geef een reactie