Diensten in crisistijd

Webconsult

Snel op weg en steun waar nodig.

Webobservaties

Diagnostiek met concrete tips, vanaf een afstand.

Didactisch onderzoek

In aangepaste setting haalbaar onderzoek.