Psychologische diagnostiek

Vanuit een intelligentieonderzoek kunnen we al een hele hoop informatie halen. Wel kan er behoefte zijn aan aanvullend inzicht in hoe jouw kind in elkaar zit. Daarvoor bieden we aanvullende onderzoeken. Deze onderzoeken kunnen ook onafhankelijk van een intelligentieonderzoek worden verricht. Dan koppelen we hier nog een korte spelobservatie aan.

 

Persoonsgericht onderzoek

Middels dit onderzoek brengen we kwantitatief en kwalitatief in beeld wat de persoonlijkheid van jouw kind is. In cijfertjes en een onderbouwde, genuanceerde, leesbare beschrijving. Dit kan duidelijkheid geven over onderpresteren (o.a. aanpassen of rebelleren) en over de behoeften van jouw kind in contact. Denk hierbij aan antwoorden op vragen zoals:

 

 • Wat heeft mijn kind nodig om zich bij de leerkracht prettig te voelen?
 • Mijn kind wordt jong in gedrag genoemd, hoe zit dit?
 • Mijn kind is sterk autonoom, hoe leg ik dit uit aan anderen?
 • Mijn kind heeft weinig aansluiting met andere kinderen, hoe komt dit?
 • Mijn kind is erg onrustig/angstig/somber/boos, hoe komt dit?
 • Mijn kind laat niet het standaard beeld zien van een hoogbegaafd kind, hoe kunnen wij hem snappen?
 • School heeft een heel ander beeld van mijn kind dan wij als ouders, hoe komen we verder in gesprek hierover?

 

Persoonsgericht onderzoek omvat:
 • Gevoeligheidsscreening (hooggevoeligheid)
 • Prikkelgevoeligheid meting (over- en onderprikkeling)
 • Persoonlijkheid (o.a. expressiviteit, creativiteit, meegaandheid)
 • Sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau in kaart brengen

 

Welzijnsgericht onderzoek

Veel kinderen die bij ons binnenkomen zitten niet lekker in hun vel. Wat dit voor hun gedrag betekent is voor veel mensen vaak niet duidelijk. Wij brengen dit graag in kaart. Zowel de ernst van de zaak als de verklaring voor gedrag komt hierin naar voren. Met natuurlijk handvatten voor verbetering. Denk hierbij aan antwoorden op vragen zoals:

 

 • Mijn kind komt somber/emotioneel instabiel over, hoe komt dit?
 • Mijn kind zit slecht in zijn vel, hoe leg ik dit uit aan anderen?
 • Mijn kind laat veel boosheid en agressiviteit zien, hoe komt dit?
 • Zijn de signalen die mijn kind laat zien echt problematisch of hoort het erbij?

 

Welzijnsgericht onderzoek omvat:

 • Gevoeligheidsscreening (hooggevoeligheid)
 • Prikkelgevoeligheid meting (over- en onderprikkeling)
 • Psychologisch welzijn en eventuele ernst klachten in kaart brengen
 • Belastbaarheid in kaart brengen
 • Indien nodig: meting trauma klachten