Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek voor kinderen (4-18 jaar)

Elk onderzoek bij Praktijk De Blik begint met een intake. Hiervoor geldt ons normale uurtarief van €99,- (berekend per 5 minuten verrichte tijd).

Binnen intelligentieonderzoek kijken we naar veel meer dan het IQ. We gebruiken de testsituatie om een kind goed te leren kennen en beschrijven zo goed mogelijk wat jouw kind nodig heeft. Hierbij ligt de nadruk op beschrijving van gedrag (bijvoorbeeld interactie met de onderzoeker, omgang met het testmateriaal, manier van aanpak en reactie op uitdaging), wat gekoppeld wordt aan de intelligentiegegevens. Binnen Praktijk De Blik hebben we ruime ervaring in het onderzoeken van moeilijk testbare kinderen (bijvoorbeeld in geval van faalangst, verminderd welzijn, ontwijkingsgedrag en gevoeligheid). We nemen daarin onze verantwoordelijkheid voor het gedegen en persoonlijk onderzoeken van een kind serieus, zodat een kind een prettige tijd heeft tijdens het onderzoek en je uiteindelijk een rapportage hebt waarin je je kind herkent.

Fijn! Inzicht in het IQ

Nog beter: Inzicht in mijn kind

En passend advies

Intelligentieonderzoek wordt verricht middels de Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test tweede editie (RAKIT-2) of de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V). Hierin worden de verbale en niet-verbale capaciteiten van een kind gemeten.

 

Intelligentieonderzoek kan antwoord bieden op vragen als:

  • Waarom zie ik een verschil in functioneren thuis en op school?
  • Ligt de oorzaak van de gedragsproblemen van mijn kind mogelijk binnen hoogbegaafdheid?
  • Is mijn kind aan het onderpresteren op school?
  • Wordt mijn kind ondervraagd/overvraagd op school?
  • Komt mijn kind in aanmerking voor onderwijs voor hoogbegaafde kinderen?
  • Wij herkennen ons niet in het voorgaande intelligentieonderzoek dat bij ons kind is verricht of missen handvatten, graag willen wij een second opinion.

 

Breder kijken? Dan is begaafdheidsonderzoek misschien passender!

 

Tip: Het intelligentieonderzoek kan ook gecombineerd worden met verdere psychologische diagnostiek, om zo een breder beeld van jouw kind te krijgen. Zie hiervoor meer informatie op bij Psychologische diagnostiek.

 

We betrekken de school ook graag bij het onderzoek, zowel van tevoren als achteraf. Het is niet verplicht om de school bij het onderzoek te betrekken, maar wel nuttig om te waarborgen dat er iets met de uitkomsten van het onderzoek wordt gedaan. Van tevoren kan een school een aanvullend intakeformulier invullen. Na het onderzoek bespreken we graag de uitkomsten door, zodat de adviezen toegepast kunnen worden op de specifieke klassensituatie van jouw kind en er toelichting gegeven kan worden op de uitkomsten. Vanzelfsprekend worden de onderzoeksgegevens nooit gedeeld met school of andere derden, dit gaat altijd via ouders.

Meer praktische informatie in deze folder

 

Wachttijd indicatie: Wij werken met een wachtlijst. Na ontvangst van een ingevuld aanmeldformulier wordt u hier op geplaatst. 4 weken voorafgaand aan het onderzoek krijgt u bericht over de precieze datum en onderzoeker. De wachttijd is nu ca. 3 maanden. Vanuit de aanmeldinformatie kiezen wij de persoon die het meest geschikt is voor het onderzoeken van uw kind. Indien er door annulering o.i.d. plaatsen vrijkomen worden cliënten benaderd op volgorde van binnenkomst en urgentie om een afspraak te vervroegen. 

Intelligentieonderzoek voor volwassenen (18-84 jaar)

Elk onderzoek bij Praktijk De Blik begint met een intake. Hiervoor geldt ons normale uurtarief van €99,- (berekend per 5 minuten verrichte tijd).

Twijfel je of je zelf hoogbegaafd bent? Veel volwassenen gaan op latere leeftijd twijfelen, bijvoorbeeld door hun kinderen of omdat ze vastlopen met hun werk. Daar kan intelligentieonderzoek bij helpen, omdat we dan samen kijken naar jouw manier van denken, jouw gedrag en we kennis maken met jou als persoon.

 

Hierin werkt intelligentieonderzoek voor volwassenen anders dan voor kinderen. We schrijven een verslag voor jou persoonlijk en stemmen dit af op de hulpvraag die er ligt. Soms worden er ook adviezen gegeven rondom werk en jouw behoeften als student of professional. Tijdens het intelligentieonderzoek gaan we steeds in gesprek en wordt je al meegenomen in de informatie die naar voren komt. Zo kan een onderzoek helpen bij een persoonlijk proces en is het meer dan een IQ meting.

 

Het intelligentieonderzoek wordt afgenomen met de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV). De afname duurt ongeveer 3 uur en vindt plaats in onze praktijk in Houten. Na ongeveer 2 weken ontvang je een rapportage met uitwerking van observaties, intelligentiegegevens en adviezen. Verdere psychologische diagnostiek bieden wij momenteel niet voor volwassenen.

 

Omdat intelligentieonderzoek bij volwassenen onderdeel is van een persoonlijk proces, kijken we altijd of onderzoek de meest passende optie voor jou is op dit moment. Vaak zijn gesprekken ook voldoende. We raden dus aan om ook eens te kijken naar onze 3-intake.

Meer praktische informatie in deze folder