Didactisch onderzoek

Elk onderzoek bij Praktijk De Blik begint met een intake. Hiervoor geldt ons normale uurtarief van €99,- (berekend per 5 minuten verrichte tijd).

De didactische ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen kan heel verschillend verlopen. Met grote voorsprong, gemiddelde scores of stagnatie en moeilijkheden. Vaak is het op basis van gedrag en cito scores onduidelijk wat een kind beheerst aan lesstof en wat nog écht nieuw is om te leren. Ook is er vaak weinig zicht op strategiegebruik van aan kind. In een didactisch onderzoek gaan we dit uitzoeken, om concrete handvatten voor school te krijgen. Hiermee krijg je antwoorden op belangrijke vragen zoals:

 

  • Is een versnelling of doublure voor mijn kind nodig/verstandig?
  • Mijn hoogbegaafde kind haalt steeds lagere cijfers op school, hoe komt dit?
  • Mijn kind haalt heel wisselende prestaties, wat beheerst hij wel en wat niet?
  • Thuis zie ik een ander beeld van mijn kind dan op school, wat beheerst hij wel en wat niet?

 

Wat doen we?

Middels een didactisch onderzoek brengen we in kaart wat een kind beheerst op gebied van spelling, technisch lezen en rekenen. Hiernaast kijken we goed naar gedrag en strategiegebruik, zodat we door onderpresteren heen prikken en handvatten kunnen geven om met problematisch gedrag om te gaan. Je krijgt een uitgebreide rapportage, die we gezamenlijk met de leerkracht en/of intern begeleider bespreken. Zo is de overdracht naar school ook passend gedaan.

 

IVM CORONAVIRUS AANGEPASTE WERKWIJZE! We hebben een onderzoekssetting kunnen ontwerpen waarbij de hygiëne en 1,5 meter afstand gegarandeerd kunnen worden. Dit betekent dat we momenteel nog didactisch onderzoek kunnen afnemen bij kinderen vanaf groep 5. Graag informeren we je over de maatregelen bij het maken van een afspraak.

 

Het didactisch onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur en vindt plaats in ons kantoor te Peppelkade 46, Houten. Deze onderzoeken worden afgenomen door onze orthopedagogen en psychologen. Meerderen van hen hebben ook een didactische achtergrond of ruime ervaring in onderwijsadvisering, zodat ook het natraject van het onderzoek gewaarborgd is.

 

Na het onderzoek vindt altijd een nabespreking met ouders plaats en een nabespreking met school. Omdat we direct in de schoolse vaardigheden meten en adviezen geven, is overleg en afstemming op elk moment in het proces belangrijk.

 

Wij zijn gespecialiseerd in hoogbegaafde kinderen, dus het heeft de voorkeur dat voorafgaand aan het didactisch onderzoek al is vastgesteld dat er sprake is van hoogbegaafdheid. Indien dit niet het geval is, dan kun je contact opnemen via info@praktijkdeblik.nl om de situatie door te nemen en dan denken we met je mee wat het beste is om te doen.

 

Meer praktische informatie in deze folder

 

Meer informatie over didactisch onderzoek is te vinden in dit artikel.

Wij geven ook trainingen in het verrichten van didactisch onderzoek bij hoogbegaafde kinderen!