Begaafdheidsonderzoek

Elk onderzoek bij Praktijk De Blik begint met een intake. Hiervoor geldt ons normale uurtarief van €99,- (berekend per 5 minuten verrichte tijd).

Hoogbegaafdheid is veel meer dan een IQ. Vanzelfsprekend doen wij al intelligentieonderzoek waarbij we ook gedrag uitgebreid beschrijven en het kind in een passende context omschrijven. Dit beeld kan echter ook uitgebreid worden middels begaafdheidsonderzoek. We onderzoeken dan de volgende factoren:

Inzicht in het IQ van je kind

Inzicht in gedrag tijdens een taak en hoe je kind reageert op begeleiding

Inzicht in de persoonlijkheid van je kind

Sociale aansluiting in kaart

Wat jouw kind nodig heeft om tot leren te komen en uitdagingen aan te gaan

Zo plaatsen we dus de (hoog)begaafdheid van een kind binnen de context van zijn omgeving en de behoeften die een kind als mens heeft, zodat de kans kleiner is dat mensen onterechte vooroordelen of verwachtingen hebben over je kind. Wij doen geen diagnostiek waar een classificerende diagnose (zoals ADHD of autisme) uitkomt, maar je krijgt altijd een uitgebreide beschrijving van jouw kind als persoon en de behoeften die hij/zij heeft.

Begaafdheidsonderzoek doen wij met de nieuwe intelligentietest voor kinderen met een bovengemiddelde intelligentie: De Kinder IQ Test + (KIQT+). Dit is de enige Nederlandse intelligentietest waarbij de normen ook écht goed onderbouwd zijn voor hoogbegaafde kinderen. Hiermee kan een IQ tussen 105 en 170 betrouwbaar gemeten worden. Op het moment bieden we begaafdheidsonderzoek niet aan met andere intelligentietesten (zoals de RAKIT-2 en WISC-V), maar gebruiken deze wel in losstaand intelligentieonderzoek. Op termijn wordt dit wel een mogelijkheid, waarschijnlijk vanaf de zomer 2021.

 

Meer praktische informatie in deze folder

 

Wachttijd indicatie: Wij werken met een wachtlijst. Na ontvangst van een ingevuld aanmeldformulier wordt u hier op geplaatst. 4 weken voorafgaand aan het onderzoek krijgt u bericht over de precieze datum en onderzoeker. De wachttijd is nu ca. 3-4 maanden, soms minder. Vanuit de aanmeldinformatie en de intake kiezen wij de persoon die het meest geschikt is voor het onderzoeken van uw kind. Indien er door annulering o.i.d. plaatsen vrijkomen worden cliënten benaderd op volgorde van binnenkomst en urgentie om een afspraak te vervroegen. 

 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen intelligentieonderzoek en begaafdheidsonderzoek?

Binnen intelligentieonderzoek brengen we intelligentiegegevens in kaart, samen met observatiegegevens over gedrag (bijvoorbeeld hoe een kind reageert op uitdagingen en begeleiding). Dit doen we ook bij begaafdheidsonderzoek, maar dit breiden we uit met verdere context over sociaal-emotioneel functioneren, persoonlijkheid en schools functioneren. Je krijgt dus meer informatie om het functioneren van je kind en eventuele begaafdheid in context te plaatsen, waardoor de behoeften van je kind duidelijker in beeld zijn.

 

Kan ik ook begaafdheidsonderzoek aanvragen als ik niet zeker weet of mijn kind meer- of hoogbegaafd is?

Dit kan! Ook dan brengen we de context en de behoeften van jouw kind goed in kaart. Denk er wel aan dat de ondergrens van het IQ dat we met begaafdheidsonderzoek kunnen meten een IQ van 105 is, waardoor we geen score kunnen rapporteren als de score hieronder is. Dan is een rapportage alsnog nuttig, maar levert dus qua intelligentiegegevens minder informatie op.

 

Kan ik ook begaafdheidsonderzoek laten doen bij mijn kind als hij 4 jaar of jonger is, of 11 jaar of ouder?

Op dit moment niet. Op termijn breiden we de mogelijkheden voor begaafdheidsonderzoek uit met de andere intelligentietesten die wij tot onze beschikking hebben, zodat begaafdheidsonderzoek vanaf 4 jaar tot en met 18 jaar mogelijk wordt. Om planningtechnische redenen is dit momenteel echter niet mogelijk. Begaafdheidsonderzoek met een RAKIT-2 of WISC-V intelligentietest zal tevens duurder worden, omdat de tijdsduur van het intelligentieonderzoek dan langer is.

 

Mijn kind laat niet zien wat hij/zij kan, is onderzoek dan verstandig?

Jazeker! Juist bij kinderen die niet lekker in hun vel zitten, onderpresteren of andere moeilijkheden laten zien is begaafdheidsonderzoek erg nuttig om in kaart te brengen wat hier gebeurt en wat jouw kind nodig heeft om weer prettiger te functioneren. Onze onderzoekers hebben ruime ervaring met moeilijk testbare kinderen en zullen hierbij aansluiten. We kunnen geen garanties geven dat een intelligentiescore altijd helemaal betrouwbaar is of onderpresteren helemaal doorbroken kan worden tijdens het onderzoek, maar in verreweg de meeste gevallen lukt dit goed. Wanneer er toch een belemmering is tijdens de testafname die we niet goed kunnen opvangen, zullen we dit uitgebreid en met respect voor je kind uitwerken in het verslag, zodat er geen misverstanden over kunnen ontstaan die jouw kind tekort doen.

 

Kan ik de kosten voor begaafdheidsonderzoek vergoed krijgen?

Soms wel, maar niet altijd. Zorg dat je hierover goed geïnformeerd bent door de gemeente en/of het samenwerkingsverband van de school, omdat de regels hierover verschillen per regio en er soms veel overlegd moet worden voordat duidelijk is of je vergoeding krijgt. Klik hier voor meer informatie over vergoedingen.