Diagnostiek

Intelligentie
onderzoek

IQ meting, met veel aandacht voor individu. Ook als je moeilijker testbaar bent.

Begaafdheidsonderzoek

Verder kijken naar persoonlijkheid, welzijn en sociaal functioneren.

Didactisch
onderzoek

Voorsprong, hiaten of achterstand gedegen in kaart gebracht.