Vergoedingen

Praktijk De Blik heeft momenteel geen contracten met samenwerkingsverbanden of gemeenten. Gelukkig zijn er vaak andere mogelijkheden om onze zorg te laten vergoeden, bijvoorbeeld via de gemeente. Vergoeding door de zorgverzekeraar is bij Praktijk De Blik helaas niet mogelijk.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van vergoeding voor onze zorg. Er komt vaak behoorlijk wat geregel en papierwerk bij kijken, waardoor het gemiddeld 2 tot 3 maanden duurt voordat alles rond is. Als er daarvoor al afspraken hebben plaatsgevonden, zijn die vaak voor je eigen rekening. Tijdige betaling van facturen is altijd je eigen verantwoordelijkheid, ook als er vergoeding onderweg is.

 

Vergoeding via de gemeente

Een vergoedingsaanvraag via de gemeente is de constructie waar wij het meeste ervaring mee hebben. Je kunt voor deze route kiezen als duidelijk is dat er geen passende gecontracteerde zorgaanbieder binnen je gemeente is. De gemeente kan naar eigen inzicht een beschikking afgeven waarin staat welk bedrag of hoeveel uur zorg ze wil vergoeden. Klik hier om te lezen hoe je deze vergoeding aanvraagt en beheert.

 

Vergoeding via de school of het samenwerkingsverband

Sommige scholen staan open voor het betalen van een deel of de gehele kosten van bijvoorbeeld intelligentieonderzoek of begeleiding. Dit komt niet zo heel vaak voor, maar het kan natuurlijk geen kwaad om het bij de school van je kind na te vragen (mits je het geen probleem vindt dat de school op de hoogte is van je aanvraag bij ons). Het kan zijn dat de school inspraak wil over de invulling van begeleiding – bespreek dit van tevoren goed zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Zelfs als de school betaalt, zal er echter nooit inhoudelijk overleg plaatsvinden zonder dat je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

 

Heb je nog vragen, stuur ons dan gerust een e-mail op administratie@praktijkdeblik.nl.

 

Hoera, een PGB! En nu?

Je hebt succesvol de aanvraag bij de gemeente doorlopen, er is een beschikking afgegeven en je hebt de juiste formulieren ingevuld en aangeleverd bij de sociale verzekeringsbank (SVB). Zij bewaren het bedrag dat jullie door de gemeente is toegewezen, het zogeheten persoonsgebonden budget (PGB). Om te zorgen dat de SVB aan ons uitbetaalt en je zelf niet voor hoeft te schieten, lees je hier hoe je de declaraties soepel kunt laten verlopen.


 

Stappenplan aanvraag bij gemeente

Omdat de precieze route per gemeente verschilt, hebben we het stappenplan zo algemeen mogelijk gehouden.

 

 1. Neem contact op met je buurtteam of wijkteam. Weet je niet of jouw gemeente dat heeft of waar je het vindt? Zoek dan op de website van je gemeente of bel je gemeentekantoor.
 2. Het buurtteam, wijkteam of je contactpersoon gaat met je in gesprek om de situatie in te schatten. Als ze denken dat gespecialiseerde hulp wenselijk is, zullen ze in eerste instantie altijd proberen te verwijzen naar een gecontracteerde zorgverlener.
 3. Je moet dan aan kunnen tonen waarom Praktijk De Blik voor jullie de meest passende zorgverlener is. Het helpt als je daarbij een ondersteuningsplan kunt voorleggen aan degene die je aanvraag beoordeelt. Geef het tijdig bij ons aan als je een ondersteuningsplan nodig hebt, het kan 1-2 weken duren voor wij dit kunnen aanleveren, en soms is er nog een intake of telefonisch contact nodig zodat wij een compleet beeld hebben.
 4. De gemeente gaat beoordelen of ze je aanvraag gaan vergoeden, en voor welk maximaal bedrag. Soms wordt niet het volledige traject of onderzoek vergoed. De gemeente geeft vervolgens een beschikking af waarin staat welk bedrag er besteed mag worden en in welke periode je het moet besteden.
 5. Zodra de beschikking is afgegeven, kan het papierwerk in orde gemaakt worden. Dit kan de vorm van een maatwerkconstructie aannemen, maar meestal moet er een zorgovereenkomst van de sociale verzekeringsbank (SVB) worden ingevuld. Mail ons zodra je een beschikking hebt ontvangen, dan kunnen wij je helpen de juiste papieren op de juiste manier in te vullen. Hiermee bespaar je jezelf extra werk en onnodig wachten.

Het beheren van een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Je hebt succesvol de aanvraag bij de gemeente doorlopen, er is een beschikking afgegeven en je hebt de juiste formulieren ingevuld en aangeleverd bij de SVB. Gefeliciteerd, je bent nu de trotse beheerder van een PGB (waarschijnlijk) voor je kind!

Daar horen belangrijke verantwoordelijkheden bij:

 

 1. Je krijgt een account van de SVB waar je je budget kunt beheren. Je kunt daar inzien hoeveel er al is uitgekeerd, wat er nog te besteden is, en binnen welke periode dat bedrag besteed moet worden. Praktijk De Blik houdt niet bij hoeveel zorg je al hebt afgenomen of hoeveel consulten je nog in kunt plannen voor je budget op is.
 2. Facturen worden altijd naar ouders/verzorgers gestuurd. Deze dien je zelf zo snel mogelijk te uploaden bij de SVB. De SVB betaalt alleen aan de zorgverlener uit, niet aan jullie.
 3. Als er iets niet in orde is met een factuur waardoor de SVB niet aan ons kan uitbetalen (verkeerd uurtarief, onbekend product, etc.) dan vragen we je dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten zodat wij indien nodig aanpassingen kunnen maken.
 4. Praktijk De Blik zal nooit de datum van een factuur aanpassen om te zorgen dat verleende zorg binnen de looptijd van het PGB valt.
 5. Een persoonsgebonden budget is persoonsgebonden. Dat betekent dat er geen facturen opgemaakt zullen worden voor andere gezinsleden of een ander type dienstverlening dan waarvoor de zorgovereenkomst is opgesteld.
 6. Het kan zijn dat de gemeente een uur- of totaaltarief beschikt heeft dat niet toereikend is voor onze geleverde zorg. Dat betekent dat je een aparte factuur krijgt voor de SVB, en een aparte factuur voor je eigen bijdrage.
 7. Verlenging van de overeenkomst moet je zelf tijdig regelen. Indien nodig kunnen wij opnieuw een onderbouwing voor je schrijven.