Saakje van der Tol, MSc. MA

Een sterke compassie voor minderbedeelden, zoals kinderen in ontwikkelingslanden, kenmerkte mij in mijn kindertijd. In mijn studie orthopedagogiek specialiseerde ik me in het onderwijs en werden mijn ogen geopend voor groepen mensen in Nederland, die ‘minder bedeeld’ zijn op andere gebieden, zoals aandacht en zorg in het onderwijs. Met name de positie van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs viel mij hierin op als schrijnend. De gedachte dat een heel slim kind helemaal geen ondersteuning nodig heeft, heeft lang geheerst.

Hoewel de meeste mensen daar nu op terugkomen, is vaak onbekend wat voor ondersteuning dan wel nodig is. Ook als docent op het gymnasium heb ik om me heen gezien en zelf ervaren hoe een gebrek aan tijd en informatie de goede wil om het juiste voor alle leerlingen te doen in de weg kan staan.

 

Voor mij is het een roeping om de mensen die om een hoogbegaafd kind heen staan te kunnen voorzien van informatie. Theoretische informatie om een kind beter te kunnen begrijpen, maar ook praktische tips om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Hiernaast aan een hoogbegaafd kind zelf, om zichzelf beter te begrijpen en te waarderen. Hierbij blijf ik me steeds verwonderen over allerlei scherpe observaties en creatieve gedachtesprongen die hoogbegaafde kinderen kunnen hebben.

 

Recente activiteiten

  • Orthopedagoog bij Praktijk de Blik (voorheen Edu&Ik)

 

In chronologische volgorde was ik

  • Junior projectleider digitaal materiaal bij schoolboeken Grieks en Latijn
  • Docent Grieks en Latijn op OBS Winkler Prins, mentor, lid van het zorgteam, coördinator hoogbegaafdheid.
  • Orthopedagoog i.o. bij VCPO Noord Groningen en C.P.O Noordkwartier
  • Vrijwilliger bij INLIA om ondersteuning te bieden aan statusloze vluchtelingen met kinderen
  • Medewerker tussenschoolse opvang
  • Vrijwillig begeleider van kinderen met dyslexie en autisme bij basisschool ’t Klimop