Informatieformulier Leerkracht

Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen geef ik toestemming aan Praktijk De Blik om mijn gegevens op te slaan in het beveiligde cliëntzorgsysteem van de praktijk. Ik geef hierbij ook toestemming voor consult(en), behandeling, begeleiding en diagnostiek op nader overeen te komen momenten. Ik heb tevens kennis genomen van de Algemene voorwaarden en Privacy policy. De informatie wordt goed beveiligd en conform regelgeving verwerkt. 

 

N.b. overleg met derden zal nooit zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf plaatsvinden.

  Biedt school de mogelijkheid voor een compact en verrijkt lesprogramma?

  Ja, compact en verrijktJa, enkel compactJa, enkel verrijktNee

  Indien deze mogelijkheid er is, wordt dit ook bij de leerling toegepast?

  JaNee

  Het is voor ons altijd prettig om van tevoren een uitdraai te hebben van het leerlingvolgsysteem van de leerling. Graag deze hieronder bij te voegen. Dit is niet verplicht.


  (Max. 4MB. Bestand te groot? Mail deze na verzending van het formulier naar: administratie@praktijkdeblik.nl)

  * Om het onderzoek of de begeleiding van Praktijk De Blik zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele situatie, word je gevraagd om beschikbare onderzoeksrapportages te verstrekken aan ons. Dit is niet verplicht.