Speltherapie

Speltherapie is een behandeling die speciaal gericht is op kinderen die problemen ervaren in hun ontwikkeling. Kinderen zijn anders dan volwassenen: in veel gevallen praten ze minder makkelijk over hun problemen of innerlijke gevoelswereld. Spel is een universeel middel om te communiceren over emoties en uitermate geschikt voor kinderen. Via spel kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens en verlangens. Het heeft de mogelijkheid ingrijpende of traumatische gebeurtenissen te verwerken zonder er direct over te hoeven praten. Bovendien kan een kind via spel op een veilige manier boodschappen geven en ontvangen waar het in de realiteit niet mee om durft te gaan. In fantasiespel leert een kind omgaan met nieuwe vormen van gedrag. Dit maakt spel een mooi middel om te gebruiken als therapievorm.

 

Speltherapie bij hoogbegaafde kinderen

Niet voor alle kinderen is speltherapie de beste vorm. We zetten dit enkel in wanneer de omgeving voldoende aansluit bij de behoeften van een kind en er toch problemen blijven. Dan kan namelijk gesteld worden dat problematiek meer vanuit het kind komt en in mindere mate als reactie op de omgeving. Ook werkt een dergelijke therapie alleen wanneer een kind zich kan overgeven aan het spel en de symboliek die hoort bij therapeutisch spel. We denken graag mee om te kijken of speltherapie passend en nuttig is. Ook betrekken we ouders altijd bij het proces, zodat zij meegroeien met een kind en vanuit een eigen proces het kind versterken.

 

Wij zetten speltherapie meer in om een persoonlijk proces te stimuleren en minder om vaardigheden te leren. Er zijn vormen van speltherapie die meer sturend van aard zijn (een kind gericht naar een specifiek doel helpen) en vormen die meer volgend zijn (werken vanuit de symboliek die een kind toont). Wij kiezen voor de laatste vorm, omdat naar onze ervaring veel hoogbegaafde kinderen zich bewust zijn van een aansturing of verborgen agenda van een volwassene. Dit kan hen uit het spel halen en dat verliest het waarde. We volgen dus een kind en sluiten aan bij zijn proces.

 

Onze werkwijze

We spreken graag eerst met ouders om het kader te bespreken van de speltherapie en een traject uit te stippelen. Vaak begint dit in een 3-intake, om zo de hulpvraag goed scherp te krijgen en al mooie stappen te zetten. Als er dan een indicatie voor speltherapie naar voren komt, kan deze ingezet worden en wordt het verdere traject doorgesproken. Tussendoor en aan het einde van een traject is een evaluatie met ouders, waarbij uitgelegd wordt wat er in het spel van een kind naar voren komt. Buiten de evaluatiemomenten om wordt geen uitgebreide terugkoppeling gegeven, omdat het spel vertrouwelijk is en een kind de ruimte moet krijgen voor eigen verwerking.