Plusplusklas

In ons werk met thuiszittende hoogbegaafde kinderen lopen we er vaak tegenaan dat er weinig gespecialiseerde hulpverlening is. Maar een paar (prachtige) initiatieven in Nederland bieden precies de combinatie van zorg, onderwijs en gespecialiseerde expertise die er nodig is om te groeien met behoud van autonomie en veiligheid voor het kind. Het is vaak een hele zoektocht om tot de juiste hulp te komen, waarbij in een aantal gevallen de ervaring is dat mensen verschillende instanties hebben geprobeerd die onvoldoende helpen. Ook zien we een grote kloof tussen het onderwijs en de zorg. Dagbesteding of behandeling is niet gericht op de onderwijssetting en peers. Plaatsing op een school betekent dat er minder ruimte is voor zorg en opbouw in het tempo van een kind. Met als gevolg dat deze groep kinderen tussen wal en schip valt.

 

Vanuit dit hiaat en deze behoefte starten wij de Plusplusklas. Dit is een vorm van groepsgewijze zorg, welke op het tempo van het kind ook toewerkt naar vaardigheden die belangrijk zijn om uit thuiszitten te groeien. We besteden aandacht aan:

  • Functioneren in een groep
  • Zelfvertrouwen opbouwen
  • Leren uitdagingen aan te gaan
  • Leren vertrouwen op een volwassene
  • Tot rust komen
  • Jezelf positief leren kennen
  • Talenten en anders zijn durven uiten
  • Contact met peers

 

We maken voor elk kind een eigen plan, waarbij we kijken welke doelen van belang zijn. Sommige kinderen hebben snel perspectief om concrete stappen te zetten richting een schoolse setting. Andere kinderen hebben meer rust, zorg en geen verwachting richting school nodig. De Plusplusklas wordt begeleid door een orthopedagoog en een psycholoog en is dus nadrukkelijk zorg. Tijdens de middagen gaan kinderen aan de slag met eigen uitdagingen en projecten, maar we besteden ook aandacht aan een sociaal-emotioneel proces.

 

Gaandeweg de Plusplusklas worden tevens observaties, signaleringen en adviezen vergaard die voor zowel ouders als school belangrijk zijn om de route naar schoolgang passend te versoepelen en een eventuele start een grotere kans van slagen te geven. Hiermee zijn we dus uitdrukkelijk ook een partner voor school om samen om een kind heen te staan.

 

Concreet

De Plusplusklas is wekelijks op woensdagmiddag van 13.00u tot 16.00u. De Plusplusklas is voor hoogbegaafde kinderen die thuiszitten of dreigen op korte termijn thuis te zitten en 6 tm 12 jaar oud zijn. Je schrijft in voor 15 bijeenkomsten (tijdens schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten). Op basis van aanmeldinformatie gaan we intakegesprekken voeren om de groep passend samen te stellen. Hierover krijg je dus bericht na aanmelding. Dit betekent ook dat je niet vanzelfsprekend deelneemt als je aanmeldt, een beslissing daarover is afhankelijk van de intakegesprekken. De terugkoppeling hierover kun je binnen een week verwachten.

 

De Plusplusklas valt onder groepsbehandeling (dus niet onder vervangend onderwijs). Dit betekent dat je met de gemeente en het samenwerkingsverband afstemt of er toestemming is om deel te nemen en over eventuele vergoedingen. Als je particulier betaalt zijn de kosten €25,- per uur (maandelijks gefactureerd). Als er sprake is van vergoeding houden we de uurtarieven voor groepsbehandeling aan die door de gemeente worden gehanteerd.

 

We verwachten de start van de Plusplusklas na de herfstvakantie, dus intakegesprekken zullen op korte termijn plaatsvinden. Voor meer informatie en aanmelding, mail naar: rieke@praktijkdeblik.nl