Peergroep tieners

Niet alle onderwerpen lenen zich voor individuele begeleiding. Juist contact met ontwikkelingsgelijken en het uitwisselen van ervaringen is erg nuttig om thema’s die je tegenkomt als hoogbegaafde puber door te werken. Hiervoor bieden we een groepsbehandeling om in kleine, veilige setting in onderling gesprek te gaan. We doen dit in de vorm van een peergroep, waarbij het onderlinge contact tussen ontwikkelingsgelijken centraal staat.

Voor wie?

Hoogbegaafde jongeren van 13-16 jaar die problemen hebben op sociaal gebied (o.a. aanpassingsgedrag, eenzaamheid, boosheid of levensvragen). Bijvoorbeeld voor vraagstukken als:

  • Ik voel me heel erg anders en weet niet wat ik daarmee moet.
  • Ik ben vaak boos op de wereld en maatschappij, wat kan ik hiermee?
  • Ik ben niet mezelf als ik op school ben, dat voelt niet goed en ik weet niet hoe ik hiermee om kan gaan.

Ouders worden tijdens het intakegesprek betrokken en hebben de mogelijkheid om tijdens de peergroep periodiek in gesprek te gaan met de behandelaren. Als er behoefte is aan ouderbegeleiding dan wordt dit door een andere behandelaar binnen Praktijk De Blik gegeven.

Wat?

De peergroep is voornamelijk gericht op het leren omgaan met eigen hoogbegaafdheid en de thema’s die je daarin tegenkomt als tiener. De verantwoordelijkheid wordt door behandelaren sterk bij de groep gelegd, waarbij soms provocatieve interventies ingezet worden vanuit behandelaren. We werken dus vanuit warmte, humor en uitdaging om de jongeren verder te helpen.

Wekelijks op maandagen van 15.00u tot 16.30u een bijeenkomst. De groepsgrootte kan variëren van 5 tot 7 personen. Er zijn twee behandelaren aanwezig bij de bijeenkomsten (Rieke Brinkman en Inge te Linde). In vakanties wordt overlegd of er voldoende aanwezigheid is om de bijeenkomsten door te laten gaan.

Jongeren mogen maximaal één jaar in de groep blijven. Er kan in overleg eerder gestopt worden als het niet meer nodig is.

Per bijeenkomst zijn de kosten €60,- per persoon. Deze worden op maandelijkse basis gefactureerd. Vergoeding vanuit de gemeente is soms mogelijk. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen hiervan, maar natuurlijk helpen we hier graag bij. Kosten worden altijd in rekening gebracht als een deelnemer onderdeel is van de groep, ook bij afwezigheid. Enkel wanneer in overleg een bijeenkomst niet doorgaat, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Voorafgaand aan de start van de peergroep vindt een intakegesprek plaats met ouders, jongere en beide behandelaren. Hier geldt ons normale uurtarief van €90,- voor. We denken hier gelijk mee of de peergroep passend is voor jullie vragen en – indien niet het geval is – wat er passender zou kunnen zijn.

Aanmelden

Om aan te melden dient het aanmeldformulier op onze website ingevuld en ondertekend te worden. In het voortraject van de start van peergroep hebben we van de jongere een motivatiebrief nodig met daarin:

  • Waar loop je tegenaan?
  • Wat is je specifieke hulpvraag of doel voor deelname aan de peergroep?
  • Waarom lijkt jou dit nuttig om in een groep te doen?

Om de deelnemers van de groep zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, beoordelen we de aanmeldingen en motivatiebrieven vooraf. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je ook in aanmerking komt als je je aanmeldt. Hierover krijg je bericht vanuit ons.