Peergroep tieners

Niet alle problemen lenen zich voor individuele gesprekken. Juist contact met ontwikkelingsgelijken en het uitwisselen van ervaringen is erg nuttig om thema’s die je tegenkomt als hoogbegaafde puber door te werken. Hiervoor bieden we een peergroep om in kleine, veilige setting in onderling gesprek te gaan.

 

Voor wie?

Hoogbegaafde jongeren van 14-16 jaar die problemen hebben op sociaal gebied (o.a. aanpassingsgedrag, eenzaamheid, boosheid of levensvragen) en/of depressieve klachten hebben. Bijvoorbeeld voor vraagstukken als:

  • Wat betekent hoogbegaafdheid voor mij? Ik voel me namelijk vaak dom.
  • Ik voel me heel erg anders en weet niet wat ik daarmee moet.
  • Ik ben vaak boos op de wereld en maatschappij, wat kan ik hiermee?
  • Ik ben niet mezelf als ik op school ben, dat voelt niet goed en ik weet niet hoe ik hiermee om kan gaan.

 

Ouders worden tijdens het intakegesprek betrokken en hebben de mogelijkheid om tijdens deelname aan de peergroep periodiek in gesprek te gaan met de behandelaren. Als er behoefte is aan ouderbegeleiding dan wordt dit door een andere behandelaar binnen Praktijk De Blik gegeven.

 

Wat?

De peergroep is voornamelijk gericht op het leren omgaan met eigen hoogbegaafdheid en de thema’s die je daarin tegenkomt als tiener. De verantwoordelijkheid wordt door behandelaren sterk bij de groep gelegd, waarbij soms provocatieve interventies ingezet worden vanuit behandelaren.

 

De nieuwe groep start begin van het schooljaar 2020-2021, de precieze datum wordt in onderling overleg vastgesteld. Wekelijks op woensdagen van 16.00u tot 17.30u een bijeenkomst in onze praktijk te Peppelkade 46, Houten. De groepsgrootte kan variëren van 5 tot 7 personen. Er zijn twee behandelaren aanwezig bij de bijeenkomsten (Rieke Brinkman en Lisanne van Nijnatten). In vakanties wordt overlegd of er voldoende aanwezigheid is om de bijeenkomsten door te laten gaan.

 

Jongeren mogen maximaal achttien maanden in de groep blijven. Er kan eerder gestopt worden als de behandeling niet meer nodig is.

Meer praktische informatie in de ouderbrief en kindbrief

 

Aanmelden

Om aan te melden dient het aanmeldformulier op onze website ingevuld en ondertekend te worden. In het voortraject van de start bij de groep hebben we van de jongere een motivatiebrief nodig met daarin:

  • Waar loop je tegenaan?
  • Wat is je specifieke hulpvraag of doel voor deelname aan de peergroep?
  • Waarom lijkt jou dit nuttig om in een groep te doen?

 

Zet deze motivatiebrief als bijlage in het aanmeldformulier.

Om de deelnemers van de groep zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, beoordelen we de aanmeldingen en motivatiebrieven vooraf. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je ook in aanmerking komt als je je aanmeldt. Hierover krijg je bericht vanuit ons.