Onderwijsadvies

Aanpassingen in onderwijs voor hoogbegaafde kinderen vergen vaak meer dan enkel advies of onderzoek. Niet alles is in één keer duidelijk en er zijn veel verschillende manieren om bij een kind aan te sluiten. Goed advies gaat dus om samenwerking en een goed gesprek. Wij werken het liefst vanuit wederkerigheid, waarbij school en ouders veel input hebben in wat haalbaar is en hoe de uitvoering van adviezen eruit gaan zien. Vaak komen we dan op creatieve en meer passende aanpassingen die zo uitvoerbaar mogelijk zijn voor de school.

 

Bij onze onderzoeken hoort altijd een schoolnabespreking, waarin dit gesprek al gevoerd wordt. Bij complexere situaties of naar behoefte kan het wenselijk zijn om meerdere gesprekken te voeren. Dit kan gaan om verschillende vragen:

 

  • Welk materiaal gebruik ik om te verrijken?
  • Hoe pakken we een versnelling aan?
  • Hoe weet ik welke lesstof ik kan compacten?
  • Een kind heeft geen goede werkhouding, wat kan ik hiermee in de klas?
  • Het schrijven/lezen/rekenen is niet goed ontwikkeld, maar ik wil wel verrijken, hoe doe ik dat?
  • Instructies lijken niet aan te komen bij een kind, hoe gaan we hiermee om?

 

Vanzelfsprekend hebben wij toestemming van ouders nodig om over een kind in gesprek te gaan met derden. Ook krijgen ouders – indien zij niet aanwezig waren bij het schoolgesprek – een korte terugkoppeling over het gesprek. De gesprekken worden gevoerd door onze psychologen en orthopedagogen. Wij werken landelijk, wat kan betekenen dat een Skype of telefonisch consult de voorkeur heeft boven een face to face afspraak. Regelmatig sturen we nog eigen materialen en ideeën na om de leerkracht of intern begeleider zo goed mogelijk op weg te helpen. Gesprekken gaan hierbij voornamelijk over wat de school nodig heeft om te voldoen aan wat nodig is voor een kind, omdat dit mensenwerk is en wij graag faciliteren.

 

Tegelijkertijd blijven wij een zorginstelling en is begeleiding van scholen en leerkrachten minder ons expertisegebied. Omdat er gelukkig andere professionals zijn die dit heel goed kunnen, hebben wij een lijst met bedrijven waar we graag naar doorverwijzen: