Didactische begeleiding

Een kind is hoogbegaafd, maar haalt toch geen hoge cijfers. Soms wordt dit veroorzaakt door didactische hiaten. Dit betekent dat een kind delen van lesstof niet beheerst of zijn strategieën niet of onjuist toepast. Bij hoogbegaafde kinderen is een specifieke benadering nodig om met voldoende autonomie en passende top-down instructie deze hiaten weg te werken. Het is niet altijd realistisch dat een leerkracht, RT’er of intern begeleider de expertise en tijd heeft om dergelijke begeleiding te bieden. Binnen Praktijk de Blik werken we met veel expertise en kunnen we individuele begeleiding bieden om dit op te pakken. Altijd met als doel om de overdracht naar school zo goed mogelijk te maken. We helpen dus het kind én de leerkracht, zodat de hiaten weggewerkt worden en daarna in de klas een dagelijkse stabiele basis ligt.

 

Hiaten

Bij hoogbegaafde kinderen komen specifieke hiaten voor die je bij andere kinderen niet altijd ziet. Denk hierbij aan:

 

  • Eigen strategieën gebruiken (autodidact aangeleerd, maar niet passend).
  • Vanuit inzicht werken, zonder strategie te gebruiken.
  • Lesstof blijvend niet begrijpen, omdat er behoefte is aan top-down instructie.
  • Geen getalinzicht hebben ontwikkeld, wat strategiegebruik belemmert.

 

Onze aanpak

Onze schooladviseurs hebben een onderwijsachtergrond en werken samen met psychologen en orthopedagogen, waardoor een passende combinatie van onderwijs en zorg expertise geboden wordt. Zo kunnen we werken op drie essentiële punten:

 

  1. Top-down instructie per leerdoel
  2. Doorbreken van gedrag (zoals ontwijken of gokken)
  3. Overdracht van onze aanpak in de klas.

 

We merken dat zelfs in een kort traject al veel vooruitgang wordt geboekt, zowel in kennis als gedrag.
Zo krijgt een kind weer succeservaringen en heeft een leerkracht meer handvatten in de klas.

 

Praktisch

Per kind kan de benodigde route sterk verschillen. We bespreken graag bij de intake wat de mogelijkheden zijn.

Globaal bevat een begeleidingstraject in ieder geval de volgende afspraken:

 

  • 1 consult intake met ouders en leerkracht.
  • 5 consulten individueel met het kind. Top-down instructie en strategieënschriftje aanleggen.
  • 1 consult met de leerkracht. Overdracht van aanpak strategieënschrift en pedagogische aanpak om onderpresteergedrag te doorbreken.

Verlengen is natuurlijk altijd mogelijk. Wij gaan ervan uit dat er al mooie stappen gezet kunnen worden binnen deze hoeveelheid gesprekken. Voor gesprekken of begeleiding op school rekenen wij reiskosten van €0,50 per km. Het heeft onze voorkeur de contactmomenten met school telefonisch of via MS Teams te houden. Dit beperkt de kosten en zorgt ervoor dat een afspraak vaak eerder plaats kan vinden.

Het uurtarief voor didactische afspraken is €99,-.

Soms kan er vanuit budget van het samenwerkingsverband of via een PGB bekostiging plaatsvinden. Dit wordt vanuit de school of ouders aangevraagd.

Interesse of vragen? Neem gerust contact op via administratie@praktijkdeblik.nl