Didactische begeleiding

Een kind is hoogbegaafd, maar haalt toch geen hoge cijfers. Soms wordt dit veroorzaakt door didactische hiaten. Dit betekent dat een kind delen van lesstof niet beheerst of zijn strategieën niet of onjuist toepast. Bij hoogbegaafde kinderen is een specifieke benadering nodig om met voldoende autonomie en passende top-down instructie deze hiaten weg te werken. Het is niet altijd realistisch dat een leerkracht, RT’er of intern begeleider de expertise en tijd heeft om dergelijke begeleiding te bieden. Binnen Edu & ik werken we met veel expertise en kunnen we individuele begeleiding bieden om dit op te pakken. Altijd met als doel om de overdracht naar school zo goed mogelijk te maken. We helpen dus het kind én de leerkracht, zodat de hiaten weggewerkt worden en daarna in de klas een dagelijkse stabiele basis ligt.

 

Hiaten

Bij hoogbegaafde kinderen komen specifieke hiaten voor die je bij andere kinderen niet altijd ziet. Denk hierbij aan:

 

 • Eigen strategieën gebruiken (autodidact aangeleerd, maar niet passend).
 • Vanuit inzicht werken, zonder strategie te gebruiken.
 • Lesstof blijvend niet begrijpen, omdat er behoefte is aan top-down instructie.
 • Geen getalinzicht hebben ontwikkeld, wat strategiegebruik belemmert.

 

Onze aanpak

Onze schooladviseurs hebben een onderwijsachtergrond en werken samen met psychologen en orthopedagogen, waardoor een passende combinatie van onderwijs en zorg expertise geboden wordt. Zo kunnen we werken op drie essentiële punten:

 

 1. Top-down instructie per leerdoel
 2. Doorbreken van gedrag (zoals ontwijken of gokken)
 3. Overdracht van onze aanpak in de klas.

 

We merken dat in deze korte trajecten al veel vooruitgang wordt geboekt, zowel in kennis als gedrag. Zo krijgt een kind weer succeservaringen en heeft een leerkracht meer handvatten in de klas.

 

Praktisch

Per kind kan de benodigde route verschillen. Globaal ziet het begeleidingstraject er als volgt uit:

 

 • 1 consult intake met ouders en leerkracht.
 • 5 consulten individueel met het kind. Top-down instructie en strategieënschriftje aanleggen.
 • 1 consult met de leerkracht. Overdracht van aanpak strategieënschrift en pedagogische aanpak om onderpresteergedrag te doorbreken.

 

Verlengen is natuurlijk altijd mogelijk. Wij gaan ervan uit dat mooie stappen gezet kunnen worden binnen deze hoeveelheid gesprekken. De kosten bedragen €623,- (BTW vrijgesteld), excl eventuele reiskosten van €0,50 per km. Het heeft onze voorkeur de contactmomenten met school telefonisch of via Skype te houden.

De kosten worden aan het begin van het traject gefactureerd, omstreeks het eerste consult. Soms kan er vanuit budget van het samenwerkingsverband of via een PGB bekostiging plaatsvinden. Dit wordt vanuit de school of ouders aangevraagd.

 

Routes

Het startpunt van het traject verschilt per kind en is bepalend voor de precieze route en kosten daarvan.

 

Route 1

 • Van toepassing als er vanuit school al duidelijk is waar de didactische hiaten precies liggen.
 • Inhoud: 1 consult intake met ouders en leerkracht (1 uur), 5 consulten met kind (elk 1 uur), 1 consult met leerkracht ter overdracht (1 uur).

Kosten: €623,-

 

Route 2

 • Van toepassing als er nog niet duidelijk is waar de didactische hiaten liggen, maar een uitgebreid didactisch onderzoek met overdracht naar leerkracht van de resultaten hiervan niet nodig is.
 • Inhoud: 1 consult intake met kind van (1,5 uur), korte schriftelijke terugkoppeling van de resultaten aan ouders
 • Daarna verder als route 1

Kosten: €325,- + €623,- = €948,-

 

Route 3

 • Van toepassing als er uitgebreid didactisch onderzoek nodig is, met overdracht naar de leerkracht van de resultaten.
 • Inhoud: volledig didactisch onderzoek (duur afname ongeveer 2,5 – 3 uur) met uitgebreide rapportage en adviezen, nabespreking met ouders (1 uur), en overdracht en advies aan de leerkracht (1 uur).
 • Daarna indien gewenst verder als route 1, dus met mogelijkheid tot hernieuwd overleg met en advies aan leerkracht na afloop van de 5 consulten met het kind. De kosten zijn anders dan bij route 1 en 2, omdat de intake met de leerkracht als opstart van de didactische begeleiding niet nodig is als er al contact is geweest om de resultaten van het didactisch onderzoek te bespreken.

Kosten: €756,50,- + €534,- = €1290,50

 

Bij elke route is er na de inbegrepen consulten mogelijkheid tot verlenging van het traject met steeds vijf consulten en een uur overdracht en advies aan school.
Het uurtarief daarbij is €89,-.

 

Interesse of vragen? Neem gerust contact op via administratie@praktijkdeblik.nl