Project Samen Verder

 

Goed nieuws

Het werkveld rondom hoogbegaafdheid is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Er is meer aandacht voor hoogbegaafdheid en expertise wordt in hoog tempo opgebouwd. Dit heeft een extra impuls gekregen door subsidies en alle informatie die online goed beschikbaar is. Er worden materialen ontwikkeld, trainingen gevolgd, signaleringsinstrumenten ontwikkeld en er is een groot netwerk aan begeleiders ontstaan. Hierdoor worden meer hoogbegaafde kinderen en volwassenen gesignaleerd en geholpen.

 

Minder goed nieuws

Deze snelle ontwikkelingen kunnen ook gerommel geven. Hoe graag we ons ook richten op de positieve dingen en de kansen om verder te groeien, willen we ons ook samen richten op de dingen die niet lekker lopen. Er lijkt bijvoorbeeld meer spanning tussen ouders en scholen dan voorheen. Ook is het werkveld zo sterk gegroeid, dat mensen niet altijd meer weten waar ze goed terecht komen en er eilandjes ontstaan. De termen trauma, drop-out en onderpresteren komen vaak voor. Om samen hiervan te leren en vooruit te komen, moeten we inzicht krijgen in wat er zowel positief als negatief gebeurt.

 

Wat gaan we doen?

Daarom willen we een overkoepelend zicht krijgen over ‘het hb wereldje’. Welke behoeften heeft iedereen? Hoe verschillen de referentiekaders van elkaar en waar zien we dezelfde dingen? Wat is er nodig om in Nederland zo breed mogelijk en in samenwerking vooruit te komen? We spreken hierover met ouders, hulpverleners en scholen. Hier schrijven we een rapport over met overkoepelend zicht en concrete stappen vooruit. De eerste input is binnen en geeft al veel inzichten!

 

Jouw input is ook zeer gewenst! Daarvoor hebben we een online vragenlijst. Daarna houden we je graag op de hoogte.